WiFi internet na stadionu Grbavica

 

12. februara ove godine, u prostorijama FK Željezničar, potpisan je Sporazum između sarajevskog kluba i M&H Company, Društva za telekomunikacijske usluge, o pružanju usluge pokrivanja stadiona Grbavica bežičnim internetom. M&H Company je obezbijedila optičku infrastrukturu koja omogućava stalnu internet vezu kapaciteta 30/30 Mbps za sve članove FK Željezničar.

http://teve.ba/article/17326/wifi-internet-na-stadionu-grbavica