Ericsson pobjednik natječaja i dobavljač WLAN opreme BH Telecomu

Ericsson Nikola Tesla BH d.o.o. i Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb kao grupa ponuđača pobijedili su na otvorenom postupku broj 09-5074/13 “Outdoor WLAN rješenja” objavljenom u službenom glasniku BiH od 01.04.2013. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a bila je 600.000,00 KM, a Ericsson je kao najpovoljniji ponudio tehnički zadovoljavajuće rješenje za 401.738,99 KM bez PDV-a.

Obuhvat projekta

Predmet nabave je outdoor WLAN oprema i usluge odnosno 50 Access Pointova, centralni WLAN kontroler, sustav za nadzor i upravljanje, softver za planiranje mreže, uređaji za analizu spektra i testiranje WLAN mreže. Na popisu je bio i instalacijski materijal, montaža, integracija i testiranje WLAN pristupnih uređaja, WLAN kontrolera, izrada projektne dokumentacije i obuka djelatnika BH Telecoma.

Ponuđači su bili obavezni biti tehnički i profesionalno sposobni te ispunjavati neke od kriterija poput uspješnog iskustva u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični kao i predmetu nabave u prethodne tri godine.

Tehnički zahtjevi

Tehničko rješenje trebalo je obuhvaćati sve komponente zahtijevane u dokumentaciji sa tehnički opisima ponuđene opreme, hardver i softver, opise upravljanja sistemom putem sistema za nadzor i upravljanje, funkcionalne i logičke sheme, opise integracije u postojeći sistem, te ostale bitne elemente iz kojih je jasno vidljivo da je zadovoljen predmet nabave. Ponuđena oprema trebala je biti dizajnirana na način da omogući sve funkcionalnosti koje se odnose na radio pristup korisnicima za korištenje različitih tipova servisa zasnovanih na WLAN tehnologiji. Oprema je trebala imati funkcionalnosti neophodne za integraciju u postojeći sustav i njegovo nesmetano funkcioniranje. Namjena ovog rješenja je da se pokriju signalom lokacije sa velikom koncentracijom korisnika koji zahtijevaju širokopojasni bežični pristup Internetu odnosno veće brzine prijenosa podataka čime bi se omogućio 3G Offload tamo gdje je to potrebno.

Smart Mesh tehnologija sastavni je dio zahtjeva kako bi pružila mogućnost ekonomičnog širenja širokopojasnih servisa kao i rasterećenje mreže u smislu podatkovnog prometa. Ključne su bile i performanse opreme, pristupne brzine, mobilnost, separacija prometa, upravljanje i nadzor, autentifikacija i slično.

via Ericsson pobjednik natječaja i dobavljač WLAN opreme BH Telecomu | Krugoval.net – WiFi magazin.